HallBouwt! is klaar, verkoop start in september

HallBouwt!
DE WHEEMEKAMP

De laatste maanden is er enorm veel werk verzet door de leden van Stichting HallBouwt! Bouwproject “DE WHEEMEKAMP” gaat van start. Als er geen rare dingen gebeuren, starten we in september met de verkoop van 24 woningen. De planning is dat de bouw eind dit jaar gaat beginnen. De prijzen variëren vanaf € 180.000 voor een tussenwoning en gemiddeld € 230.000 voor een hoek/2-onder-1 kap woning. Vanaf nu kan het heel snel gaan.

Hieronder volgt aanvullende informatie omtrent de status van het project:

 1. Alle 24 woningen worden in één fase gebouwd.
  Het project gaat heten: “DE WHEEMEKAMP”.
 2. Het ontwerp van de woningen is op hoofdlijnen definitief. Een impressie is binnenkort te zien op www.hallbouwt.nl Naast duurzaamheid is de levensloopbestendigheid van de woning een belangrijk item in de ontwikkeling geweest. Daarnaast zijn er opties meegenomen in de woningen die normaliter als meerprijs gelden, zoals een buitenkraan, dakraam op zolder. Tevens is gekozen om extra spouwmuurisolatie toe te passen, waardoor een hogere isolatiewaarde wordt behaald en extra wordt bespaard op energiekosten.
 3. Ligt op Groen: voor elk nieuwbouwhuis dat gebouwd wordt in de Gemeente Brummen is het verplicht een bijdrage te storten in het project “Ligt op Groen” van de Gemeente Brummen. Dit bedrag is € 5.000,- excl. BTW en is in de koopprijs van de woning opgenomen.
 4. Archeologie: tijdens het bodemonderzoek zijn er sporen aangetroffen uit de Bronstijd en Middeleeuwen. De regio-archeoloog moet nog aangeven welke consequenties dit heeft voor het project. Naar verwachting zal de grond worden ontgraven. De kosten hiervan zijn in de huizenprijzen verwerkt.
 5. Het ontwerpbestemmingplan is begin maart bij de Gemeente aangeleverd. We gaan ervan uit dat het voorstel in de raadsvergadering van september behandeld gaat worden. Zodra het bestemmingsplan door de gemeenteraad is goedgekeurd, kan het plan worden gepubliceerd. Als alles goed verloopt en er geen rare dingen gebeuren, kunnen we eind dit jaar starten met de bouw.
 6. Start verkoop: de verkoopbrochure zal begin september 2019 klaar zijn. De verkoop zal dan starten. We zullen iedereen die zich reeds heeft ingeschreven persoonlijk benaderen.
  Zoals afgesproken zullen de mensen die een intentieverklaring hebben getekend eerste keuze hebben. De procedure hiervoor zullen wij nog nader uitwerken en toelichten (o.a. loten bij meerdere liefhebbers voor 1 kavel).
  Stichting HallBouwt! is het project begonnen met als doelstelling het in stand houden van de Hallse School. We bouwen voor starters/gezinnen die daaraan kunnen bijdragen. Belangstellenden die niet aan dit criterium voldoen, komen op de reservelijst.

  Huidige prijsindicatie van de woningen:
  Tussenwoningen: € 180.000 – € 190.000
  Eindwoning /2 onder 1 kap: vanaf € 230.000
  Eindwoning met dwarskap: vanaf € 242.000 (meer inhoud en m2woonoppervlakte)

  Deze verkoopprijzen zijn erg laag vergeleken met recente projecten in de omgeving en o.a. Eerbeek. Dit komt omdat dit project door vrijwilligers zonder winstoogmerk wordt ontwikkeld. Bij de koop zal dan ook een anti-speculatiebeding worden toegevoegd, om te voorkomen dat de woningen op korte termijn met veel winst worden doorverkocht. Dit is niet onze doelstelling.

 7. Het kan snel gaan. Op de meest punten zijn wij klaar en als de Gemeente in september haar goedkeuring geeft, zal direct worden gestart met de verkoop van de woningen. Om eind dit jaar te kunnen starten met de bouw dienen de kopers z.s.m. rond te zijn met hun financiering en de gesprekken met de aannemer.

Wil je in aanmerking komen voor een woning, schrijf je dan nu nog in op info@hallbouwt.nl . Alle inschrijvingen vóór 1 september a.s. zullen wij in de eerste verkoopprocedure meenemen. Na deze datum wordt de verkoop regionaal gepubliceerd.

Voor vragen of informatie mail naar info@hallbouwt.nl of neem contact op met:
Henry Leeflang               06-22687533
Erno Mulder                    06-51409508
André van Welie             06-22406474

College werkt mee aan burgerinitiatief “Hall Bouwt!”

Groen licht voor Hall Bouwt!

Burgemeester en wethouders hebben hun goedkeuring gegeven mee te werken aan de bouw van nieuwe woningen in de kern Hall

Hall Bouwt zag twee jaar geleden het levenslicht. ,,De gemeente zag aanvankelijk helemaal niets in de bouw van starterswoningen”, zegt André van Welie, voorzitter van Hall Bouwt. ,,Het was een moeizaam en inspannend proces, waar nu gelukkig een einde aan is gekomen.” Wethouder Eef van Ooijen: ,,We hebben het licht op groen gezet omdat we veel draagvlak zien voor de bouwplannen van Hall Bouwt.”

Met dit besluit ligt de weg open voor de bouw van 25 starterswoningen in de prijsklasse van € 160-190.000,-. In de opzet is ruimte voor de bouw van eengezinswoningen met twee verdiepingen en een schuine kap. De prijs kan zo laag blijven omdat Hall Bouwt de woningen zelf gaat bouwen, en er dus geen dure projectontwikkelaars aan te pas hoeven te komen.

Persbericht 11-jan-2018 Gemeente Brummen

Hier de link naar de bericht in De Stentor.

Interesse in een woning of belangstelling voor dit project? Stuur een mail naar info@hallbouwt.nl

Over Hall Leeft

HALL – Het burgerinitiatief dat eind 2015 ontstond in Hall heeft haar activiteiten ondergebracht in de stichting Hall Leeft! Doel van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Ook de school levert een flinke bijdrage door een nieuwe onderwijsmethode.
Directe aanleiding voor het burgerinitiatief was de voorlichtingsavond van basisschool de Vossestaart, waarin duidelijk werd dat de kans op sluiting van de school in de nabije toekomst een reële dreiging is. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in het dorp. Een flinke groep vrijwilligers is opgestaan en in vijf werkgroepen in actie gekomen