Plan Wheemekamp HallBouwt! gaat door!!

Eindelijk is het zover!!

Vandaag, 3 juni 2020, 14.00 uur exact!! hebben wethouder Pouwel Inberg en de leden van Stichting HallBouwt! een overeenkomst getekend die het mogelijk maakt te starten met het plan “De Wheemekamp“. De bouw van 24 starterswoningen midden in de kern van het dorp Hall.

Gisteren is door het college van B&W van de Gemeente Brummen besloten om het ontwerpbestemmingsplan , dat nodig is voor de bouw van 24 starterswoningen, vrij te geven voor inspraak.

Eind 2015 zijn we begonnen met het maken van plannen om de leefbaarheid in Hall een impuls te geven. De volgende tekst is terug te lezen uit onze 1e flyer:

Stichting Hall Bouwt!
In 2016 is het burgerinitiatief Hall Leeft! ontstaan met als doel Hall
leefbaar te houden. ln een levend dorp hoort een school en een
bloeiend verenigingsleven. Om het teruglopend aantal kinderen in
de toekomst een halt toe te roepen is de bouw van een
substantieel aantal starterswoningen onontbeerlijk. De Stichting
Hall Bouwt! heeft de intentie om in de komende jaren zo’n 24
starterswoningen te bouwen in de kern van ons mooie dorp.

Met deze overeenkomst kunnen we verder en onze plannen werkelijkheid maken.
 “We zijn tevreden dat we door de bouw van relatief goedkope en mooie woningen, die ook nog eens duurzaam en levensloopbestendig zijn, de leefbaarheid van de kleine kern Hall kunnen verbeteren”

De komende weken gaan onze plannen verder uitwerken en de verkoopprijzen concreet maken.  Mocht je belangstelling hebben voor een woning in dit project en val je in onze doelgroep, neem dan contact met ons op.

Persbericht Gemeente Brummen

College werkt mee aan burgerinitiatief “Hall Bouwt!”

Groen licht voor Hall Bouwt!

Burgemeester en wethouders hebben hun goedkeuring gegeven mee te werken aan de bouw van nieuwe woningen in de kern Hall

Hall Bouwt zag twee jaar geleden het levenslicht. ,,De gemeente zag aanvankelijk helemaal niets in de bouw van starterswoningen”, zegt André van Welie, voorzitter van Hall Bouwt. ,,Het was een moeizaam en inspannend proces, waar nu gelukkig een einde aan is gekomen.” Wethouder Eef van Ooijen: ,,We hebben het licht op groen gezet omdat we veel draagvlak zien voor de bouwplannen van Hall Bouwt.”

Met dit besluit ligt de weg open voor de bouw van 25 starterswoningen in de prijsklasse van € 160-190.000,-. In de opzet is ruimte voor de bouw van eengezinswoningen met twee verdiepingen en een schuine kap. De prijs kan zo laag blijven omdat Hall Bouwt de woningen zelf gaat bouwen, en er dus geen dure projectontwikkelaars aan te pas hoeven te komen.

Persbericht 11-jan-2018 Gemeente Brummen

Hier de link naar de bericht in De Stentor.

Interesse in een woning of belangstelling voor dit project? Stuur een mail naar info@hallbouwt.nl

Over Hall Leeft

HALL – Het burgerinitiatief dat eind 2015 ontstond in Hall heeft haar activiteiten ondergebracht in de stichting Hall Leeft! Doel van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Ook de school levert een flinke bijdrage door een nieuwe onderwijsmethode.
Directe aanleiding voor het burgerinitiatief was de voorlichtingsavond van basisschool de Vossestaart, waarin duidelijk werd dat de kans op sluiting van de school in de nabije toekomst een reële dreiging is. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in het dorp. Een flinke groep vrijwilligers is opgestaan en in vijf werkgroepen in actie gekomen