Stichting Hall Leeft!

In 2016 is het burgerinitiatief Hall Leeft! ontstaan met als doel het dorp leefbaar te houden. In een levend dorp hoort een school en een bloeiend verenigingsleven. Om het teruglopend aantal kinderen een hakt toe te roepen is de bouw van een substantieel aantal starterswoningen onontbeerlijk. De stichting Hall Bouwt! heeft de intentie om in de komende jaren zo’n 25 starterswoningen te bouwen in de kern van het dorp Hall.

Het burgerinitiatief Hall Leeft! heeft als doelstelling de leefbaarheid in ons dorp te continueren. Er zijn diverse werkgroepen actief die zich afzonderlijk bezig houden met school, verenigingen, activiteiten, woningbouw en promotie.

Ga hier naar de website van Hall Leeft!