Belangstelling voor een nieuwbouwwoning in Hall?

De commissie Hall Bouwt! heeft plannen 25 woningen te realiseren in de kern van het dorp Hall. Heeft u belangstelling voor een nieuwbouwwoning stuur u dan een e-mail naar info@hallbouwt.nlĀ