Stichting HallLeeft!

In 2016 is het burgerinitiatief Hall Leeft! ontstaan met als doel het dorp leefbaar te houden. In een levend dorp hoort een school en een bloeiend verenigingsleven. Om het teruglopend aantal kinderen een hakt toe te roepen is de bouw van een substantieel aantal starterswoningen onontbeerlijk.